مدیریت تحول

خلاصه کتاب های جاری سازی استراتژی و کتاب رقص تغییر به علاوه مباحث کلاسی دکتر لشکر بلوکی

دانلود خلاصه کتاب های جاری سازی استراتژی و کتاب رقص تغییر به علاوه مباحث کلاسی دکتر لشکر بلوکی،
در قالب pdf و در 84 صفحه، شامل:

راهنمای گام به گام پیاده سازی استراتژی
چکیده کتاب جاری سازی استراتژی دکتر لشکر بلوکی
جزوات درس مدیریت تحول دکتر لشکر بلوکی در دانشگاه شریف
بخش هایی از کتاب رقص تغییر و ارائه های صورت گرفته در کلاس های دکتر لشکر بلوکی.دانلود فایل

دانلود فایل”خلاصه کتاب های جاری سازی استراتژی و کتاب رقص تغییر به علاوه مباحث کلاسی دکتر لشکر بلوکی”